ประวัติความเป็นมาของ ของเงินในไทยก่อนจะมาเป็นเงินบาท

วิวัฒนาการของสกุลู เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกลุ่มชน ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อันเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ประมาณ 38,000 ปีก่อน ก่อนจะได้สืบทอดวัฒนธรรมมามาจากอินเดีย กลุ่มชนเหล่านี้ก็ได้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยการใช้สิ่งของเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนสื่อกลาง ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมอินเดียได้มีการเผยแพร่เข้ามา จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตเงินตราเป็นสื่อกลางในการค้าขาย Read more about ประวัติความเป็นมาของ ของเงินในไทยก่อนจะมาเป็นเงินบาท

นักเศรษฐศาสตร์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Economist เป็นผู้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในอดีตกาลนั้นคำว่าเศรษฐศาสตร์ยังไม่มีขึ้นในโลก จนกระทั่ง Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสกอตแลนด์ ได้เขียนหนังสือชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  ได้รับการพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1776 หนังสือเล่มนี้ในภายหลังได้มีชื่อเรียกอีกชื่อ คือ The Wealth of Nations ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตำราแห่งวิชา Read more about นักเศรษฐศาสตร์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

การค้าขายของไทยในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาในอดีต

การค้าของไทยย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างพระนครใหม่แล้ว พร้อมทำการราชาภิเษก ทรงพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระรามาธิบดี และเรียนขานนามราชธานีใหม่ ว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ประเทศไทยต้องพบทั้งความเจริญและความเสื่อม โดยมีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาเพื่อทำการค้าขาย โดยทำให้ต้องมีการปรับปรุงการค้า เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติมาเอาเปรียบคนไทย รวมทั้งลักษณะทางการค้ากับชาวเอเชีย และการค้ากับชาวยุโรป ก็ไม่เหมือนกัน Read more about การค้าขายของไทยในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาในอดีต

กลไกลการตลาด คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

กลไกลการตลาด คือ ภาวะของราคาสินค้าในตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นและลงตามแรงของอุปสงค์-อุปทาน ซึ่งใช้กับระบบเศรษฐกิจเสรี เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและราคาบริการต่างๆ ที่ขึ้นๆลงๆ โดยเกิดจาก อุปสงค์ ได้แก่ผู้ซื้อ,ผู้บริโภค และอุปทานได้แก่ผู้ขาย,ผู้ผลิต Read more about กลไกลการตลาด คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ