ข่าวสารต่างๆ

เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจในญี่ปุ่น

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นในปัจจุบันได้ถือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3

exportgoods
ข่าวสารต่างๆ

5สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

โครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยเราในปี 2565 ประเทศไทยได้ทำการส่งออกได้มากกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงเดือนที่ 16 ที่ตัวเลข 12% ถ้าเทียบกับเมื่อปีก่อน

เขตการค้าเสรี
ข่าวสารต่างๆ

มาทำความรู้จัก เขตการค้าเสรีคืออะไร พร้อมข้อดี ข้อเสีย ควรรู้

ปัจจุบันการรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศมีความสำคัญมาก มันสะท้อนถึงแนวคิดในยุคนี้ที่เน้นการร่วมมือ สร้างพันธมิตร มากกว่าการเก่งคนเดียวแบบ one man show กันแล้ว ประเทศเก่งคนเดียวแล้วโดนโดดเดี่ยวเก่งมาจากไหนก็รอดยาก ทีนี้การร่วมมือก็มีหลายอย่าง หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันก็คือการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรี สิ่งนี้มันมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง เรามาดูกัน