หอการค้าไทยจีน
ข่าวสารต่างๆ

ประวัติ และความเป็นมาของ หอการค้าไทยจีน

‘อาคารหอการค้าไทย-จีน’ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ‘Blue Elephant Bangkok’ เป็นอาคารอันอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า อาคาร Thai CC Tower บนถนนสาทร โดยในอดีตสถานที่ตั้ง เคยเป็นสถานที่ตั้งของ ห้าง Bombay Burma มาก่อน ภายหลังถูกซื้อต่อโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย-จีน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งหอการค้าไทย – จีนสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 อาคารเก่าแก่แห่งนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็น Commerce Centre โดยทหารชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาปักหลักอยู่ในกรุงเทพฯ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ที่มาของอาคารหอการค้าไทย-จีน

ภายหลังจากสงครามสิ้นสุด หอการค้าไทย-จีน ก็ถึงคราวย้ายสำนักงานอีกครั้ง โดยขึ้นไปตั้งอยู่บนตึก Thai-CC Towerตึกระฟ้าแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นในบริเวณด้านหลัง ทางด้านอาคารเดิมก็ถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีผู้ซื้อพร้อมบูรณะอาคารนี้อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร รวมทั้งโรงเรียนสอนการประกอบอาหารไทย ‘Blue Elephant Bangkok’ จนถึงปัจจุบัน

โดยหอการค้าไทย-จีน มีกฎอยู่ว่าสมาชิกในทุกองค์กรทุกคนจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันจัดประชุม ณ แห่งนี้ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียให้เกิดความสวยงาม นอกจากนี้การประชุมยังได้เชิญนักวิชาการผู้มากไปด้วยประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้อันเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการพยากรณ์แนวโน้ม เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาส พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกทั้งหลายได้ลุกขึ้นมาพัฒนาร่วมกัน

ด้วยความหลากหลายทางความคิด สมาชิกจึงมาจากนานาอาชีพ จนกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกอัดแน่น รวมทั้งยังดำเนินกิจกรรมเป็นจำนวนมากอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน และทรงอิทธิพลเป็นพิเศษ เพราะทางสมาคมได้พยายามสร้างผลงานที่ดีงามออกาจนผู้คนต่างพากันยกย่อง ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศทั้ง 2 ให้งอกงามยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต

ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอาคารหอการค้าไทย-จีน เริ่มต้นมาจากการสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้หันมารักใคร่และรู้จักกันเป็นสังคมใหญ่อย่างกว้างขวาง ต่อมาเมื่อสังคมไทยได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก และสถานการณ์ในโลกก็ได้มีการแปรเปลี่ยนไปทุกวัน ทำให้ความสำคัญของหอการค้าไทย-จีน ก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นโยบายหลักของหอการค้าไทย-จีน ซึ่งยึดมั่นมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะสืบทอดต่อไปในอนาคต คือ การบริการประเทศชาติและสังคมชาวไทยเชื้อสายจีนให้กว้างไกล พร้อมทั้งส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

One Reply to “ประวัติ และความเป็นมาของ หอการค้าไทยจีน

  1. เป็นความรู้ที่ดีและน่าสนใจมากเลยครับซึ่งผมก็เป็นอีกคนที่กำลังสนใจอยากทราบประวัติหอการค้าไทย-จีน บาคาร่า อยู่พอดีเลยครับ พอได้มาอ่านโพสต์นี้ถือว่าทำให้ผมได้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นสาระดีมากเลยครับ ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้เยอะเลย อยากให้เพื่อนๆ ลองอ่านกันดูมันช่วยทำให้เรานั้นได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตจนมาถึงวันนี้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง

Comments are closed.