ข่าวสารต่างๆ

ประวัติความเป็นมาของ ของเงินในไทยก่อนจะมาเป็นเงินบาท

วิวัฒนาการของสกุลู เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกลุ่มชน ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อันเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ประมาณ 38,000 ปีก่อน ก่อนจะได้สืบทอดวัฒนธรรมมามาจากอินเดีย กลุ่มชนเหล่านี้ก็ได้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยการใช้สิ่งของเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนสื่อกลาง ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมอินเดียได้มีการเผยแพร่เข้ามา จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตเงินตราเป็นสื่อกลางในการค้าขาย

พุทธศตวรรษที่ 6-16 เป็นวัฒนธรรมฟูนัน-ทวารวดี ได้มีการสร้างเหรียญกลมแบน ซึ่งทำมาจากโลหะ , เงิน , ดีบุก,  ทองแดง มีการใช้แม่พิมพ์เพื่อปั๊มตราสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์ , สังข์ , แพะ , ปูรณกลศ , ตัวอักษร เป็นต้น สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นการสื่อถึงความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ทั้งในเรื่องของอำนาจรัฐ , กษัตริย์ รวมทั้งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

พุทธศตวรรษที่ 13-18 อาณาจักรศรีวิชัย ที่เป็นเมืองท่าค้าแหล่งสำคัญ ทำการค้าขายบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย โดยถืออำนาจควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเล ทำให้อาณาจักรศรีวิชัย มีการสร้างเงินดอกจันทน์และเงินนโม เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างแพร่หลาย ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรล้านนา ก็เกิดขึ้นจนได้มีการติดต่อค้าขายกับราชอาณาจักร  กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งยังเลยไปไกลถึงทำการค้ากับจีน , อินเดีย , ยุโรป อีกทั้งยังได้ติดต่อค้าขายกับกลุ่มทางภาคเหนือของไทย เช่น ล้านช้าง , ยูนาน , น่านเจ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังสร้างเส้นทางไปไกลถึงเปอร์เซีย ,อาหรับ ในดินแดนตะวันออกกลางทั้งหลาย

ราชอาณาจักรสุโขทัย , ล้านนา , กรุงศรีอยุธยา ได้มีการสร้างเงินตราขึ้นมาใช้ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับเงินตราของต่างประเทศด้วย เงินตราที่ใช้กับอาณาจักรล้านนา คือ เงินไซซี , เงินกำไล , เงินเจียง , เงินท้อก และเงินดอกไม้ ส่วนทางด้านราชอาณาจักรสุโขทัยกับอยุธยาก็ทำการผลิตเงินพดด้วง โดยเป็นเงินที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมาใช้ นอกจากนี้ยังใช้เบี้ยหอยแทนเงินปลีกย่อยอีกด้วย แต่ต่อมาเมื่อเงินเบี้ยหอยขาดตลาด ก็ได้มีการผลิตเบี้ยโลหะที่ประกับดินเผาขึ้นมาใช้ร่วมด้วย

ต่อมาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายลง จึงก่อให้เกิดกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาตามลำดับ แต่ก็ยังคงใช้เงินพดด้วงแบบเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา พอถึงรัชกาลที่ 4 ก็ได้มีการเปิดสยามไปสู่อารยประเทศ ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบเงินตราให้เป็นแบบสากลเพื่อความมีระบบ จนมีการผลิตเงินตราในรูปแบบเหรียญกลมแบนออกใช้เป็นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทรงให้ยกเลิกการใช้เงินพดด้วงทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เงินตราของไทยจึงกลายมาเป็นเหรียญกลมแบน มาจนถึงปัจจุบัน

One Reply to “ประวัติความเป็นมาของ ของเงินในไทยก่อนจะมาเป็นเงินบาท

  1. ผมก็เป็นอีกคนที่ชื่นชอบในการสะสมเงินไทย ซึ่งก็ทำให้อยากทราบประวัติความเป็นมาพอมาได้อ่านแล้ว บาคาร่าออนไลน์ ก็ยิ่งทำให้รู้และเข้าใจว่าเงินของประเทศไทยของเรานั้นมีประวัติที่น่าสนใจมากๆ ผทว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเลยสำหรับผู้ที่กำลังสะสมเงินแบบผมควรที่จะรู้ไว้ก็ดีนะครับ เพราะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นเยอะเลย

Comments are closed.