ข่าวสารต่างๆ

นักเศรษฐศาสตร์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Economist เป็นผู้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในอดีตกาลนั้นคำว่าเศรษฐศาสตร์ยังไม่มีขึ้นในโลก จนกระทั่ง Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสกอตแลนด์ ได้เขียนหนังสือชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  ได้รับการพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1776 หนังสือเล่มนี้ในภายหลังได้มีชื่อเรียกอีกชื่อ คือ The Wealth of Nations ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นตำราแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก แล้วทำไมหนังสือเล่มนี้จึงได้รับตำแหน่งนั้น เหตุผลก็คือภายในหนังสือเล่มนี้ ได้มีการแสดงให้เห็นแนวคิดด้านทางด้านการเปิดตลาด เพื่อให้กลไกตลาดสามารถดำเนินงานอย่างเสรี และมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า กลไกตลาดเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างจากตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมีการเขียนเรื่องแบ่งงานกันทำ จากการใช้หลักการใครถนัดอะไรก็ให้ทำสิ่งนั้น

หลักการเศรษฐศาสตร์ ได้เจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับการขยายตัวในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ หลักเศรษฐศาสตร์ในสมัยนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการสะสมทุน เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น หลักการค้าเสรีก็จะยิ่งช่วยให้หลักเศรษฐศาสตร์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจนกลายเป็นอีกศาสตร์หนึ่งขึ้นมา

จากหลักแนวคิดดังนี้ จึงถูกจัดให้อยู่ในระบบคลาสสิก ต่อมาจึงได้มีการเรียกนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ว่า นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก และชื่อนี้ยังคงใช้เรียกนักเศรษฐศาสตร์ที่ยึดมั่นแนวคิดในการเปิดเสรีการค้า รวมทั้งยึดถือหลักประสิทธิภาพอันเกิดจากกลไกตลาดอีกด้วย

นักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ทำการศึกษา , วิเคราะห์ , วิจัย พร้อมนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หาที่มาของรายได้ , รายจ่าย , การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ , การบริโภคสินค้า ตลอดจนการคิดค้นเพื่อพัฒนาทฤษฎีต่างๆ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา , วิเคราะห์ , วิจัย , วางแผนงานเพื่อช่วยในเรื่องของการ ส่งเสริม , พัฒนา รวมทั้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ , จัดการวางแผนทางด้านการเงิน , ดูแลการคลัง , ตรวจสอบภาษีอากร , อุตสาหกรรม  , การค้า , แรงงาน เป็นต้น

 ตำแหน่งงานที่รับจากองค์กรต่างๆ

ราชการ – เป็นอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ , เป็นผู้วางแผนและประเมินผลงานในกระทรวงต่างๆ

รัฐวิสาหกิจ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทขนาดใหญ่  เช่น ผู้วางแผนงาน , วิเคราะห์งาน , ประเมินผลงาน จัดการปัญหาทางการตลาด , วิเคราะห์การผลิต – ต้นทุน

สถาบันการเงิน – เช่นทำงานในธนาคาร , บริษัทเงินทุน , วิเคราะห์สินเชื่อ , พยากรณ์สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

สื่อมวลชน  – เช่นทำงานในสถานีโทรทัศน์ , หนังสือพิมพ์รายวัน รวมทั้งวารสารต่างๆ เพื่อเข้าไปทำงานวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และเขียนบทความให้ความรู้

 

องค์การระหว่างประเทศ  – ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ที่มีทักษะภาษาต่างประเทศดีมาก เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับเงินเดือนเยอะมาก

One Reply to “นักเศรษฐศาสตร์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

  1. ผมกำลังสนใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์จึงอยากทราบว่านักเศรษฐศาสตร์ Ligaz88 นั้นทำอะไรกันบ้างและต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้พอได้อ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้ผมรู้หน้าว่าตัวอยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์และรู้แนวทางหน้าที่ว่าควรทำอย่างไร สำหรับคนที่กำลังอยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาไปฟรีๆ เพราะการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

Comments are closed.