ข่าวสารต่างๆ

จุดประสงค์ของสมาคมการค้าคืออะไร

การค้าขายนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันการค้าขายแบบ one man show ดูจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว เราจะเห็นว่ามีการรวมตัวทางด้านการค้า อย่างเช่นการก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ หรือ สมาคมการค้าต่างๆเยอะมากตั้งแต่ระดับล่าง ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการรวมกลุ่มมีดังต่อไปนี้

การสร้างพลังในการต่อรอง

การก่อตั้งสมาคมการค้าในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่สำคัญเลยนั่นคือ การสร้างอำนาจการต่อรองที่มากขึ้น จากเมื่อก่อนการต่อรองอาจจะเกิดขึ้นจากคนเพียงแค่คนเดียว แต่พอเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นนั่นทำให้การต่อรองต่างๆมีน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่ตอรองไม่ได้เป็นแค่คนเดียวอีกแล้ว แต่เป็นการต่อรองจากตัวแทนของกลุ่ม หรือ สมาคม ที่อาจจะทำให้อำนาจการต่อรองทำได้มากขึ้น หรือ โน้มน้าวได้มากกว่าเดิม

การสร้างมาตรฐานให้ใกล้เคียงกัน

การจัดตั้งสมาคมการค้า มักจะเป็นการก่อตั้งสมาคมที่มีจุดร่วมเหมือนกัน อย่าเช่น การขายสินค้าเหมือนกัน เป็นต้น ซึ่งการขายสินค้าเหมือนกันแล้วมาจัดตั้งสมาคมอย่างนี้ จะทำให้เกิดการตั้งมาตรฐานของราคา และ คุณภาพของสินค้าที่ใกล้เคียงกันด้วย ผลที่ตามมาก็คือผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเท่ากัน และราคาไม่ต่างกันมาก ไม่ว่าจะซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ตาม เพราะหากใครที่อยู่ในสมาคมทำอะไรที่แตกต่างออกไปก็อาจจะถูกขับออกจากสมาคมได้

การช่วยเหลือเพื่อสมาชิกในกลุ่ม

หากไม่มีการจัดตั้งสมาคมการค้า คนที่ค้าขายมานาน ก็อาจจะได้เปรียบ ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ย่อมจะเสียเปรียบในเรื่องของทุน และเรื่องอื่นๆ แต่หากมีการจัดตั้งสมาคมการค้า แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคน แต่สมาคมก็จะมีการช่วยเหลือกันเบื้องต้น หากสมาชิกเกิดปัญหา นั่นทำให้การทำธุรกิจของสมาชิกเป็นไปด้วยดี มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือได้ ผลที่ตามมาคือสมาชิกสมาคมก็สามารถอยู่ได้ในเวทีการค้าขาย

จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการค้าขาย

การก่อตั้งสมาคมนั้นไม่ได้มีเรื่องของการค้าขายแต่เพียงอย่างเดียว เกือบทุกสมาคมจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนสมาชิกในสมาคมด้วย อาจจะเป็นงานรื่นเริงตามเทศกาล ประชุม สัมมนาหัวข้อสำคัญๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน หรือ บางครั้งอาจจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย อย่างเช่น การมอบทุนการศึกษา การเลี้ยงอาหารเด็ก และ คนชรา เหล่านี้เป็นต้น

แลกเปลี่ยนข้อมูล และวิจัยพัฒนา

การก่อตั้งสมาคมการค้า มักจะเป็นเรื่องของการค้าเป็นหลักทีนี้เมื่อรวมตัวกัน ก็จะมีการประชุมเพื่อแชร์ข้อมูล ปัญหา สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแก้ปัญหาร่วมกัน หรือบางทีอาจจะมีการลงขันกันเพื่อวิจัย พัฒนาการค้าขายของตนเองให้ดีขึ้นก็เป็นได้ นับว่าการรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกคนเลยก็ว่าได้

One Reply to “จุดประสงค์ของสมาคมการค้าคืออะไร

  1. อ่านได้แล้วรู้ว่าจุดประสงค์ของสมาคมการค้าคืออะไร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับช่วยทำให้รู้อะไรมากยิ่งขึ้น Ligaz88 เป็นประโยชน์มากๆ ทำให้รู้การค้าขายแบบ one man show ล้าสมัยแล้ว และยังทำให้รู้ว่าสมาคมการค้ามีหน้าที่อะไรและวัตถุประสงค์หลักของการรวมกลุ่มจะช่วยอะไรได้บ้าง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร ถือเป็นสิ่งที่เก็บเป็นความรู้ เพื่อจะทำการค้าขายจะได้รู้แนวทาง

Comments are closed.