ข่าวสารต่างๆ

การค้าขายของไทยในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาในอดีต

การค้าของไทยย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 1893 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างพระนครใหม่แล้ว พร้อมทำการราชาภิเษก ทรงพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระรามาธิบดี และเรียนขานนามราชธานีใหม่ ว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ประเทศไทยต้องพบทั้งความเจริญและความเสื่อม โดยมีชาวยุโรปเดินทางเข้ามาเพื่อทำการค้าขาย โดยทำให้ต้องมีการปรับปรุงการค้า เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติมาเอาเปรียบคนไทย รวมทั้งลักษณะทางการค้ากับชาวเอเชีย และการค้ากับชาวยุโรป ก็ไม่เหมือนกัน

  • ตั้งแต่สมัยของพระรามาธิบดีอู่ทองจนถึง ปี พ.ศ.1893- 2034 ตอนต้นของการค้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการค้าแบบโบราณไทยแท้
  • สมัยแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 จนถึงปีพ.ศ.2034-2230 เป็นการค้าตอนกลางของสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีอิทธิของชาวยุโรปเข้ามาปะปนด้วย
  • ตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเทพราชา จนถึงปี พ.ศ.2231 -2310 ตอนปลายของการค้าสมัยศรีอยุธยา ในยุคนี้การค้าซึ่งมีอิทธิพลจากชาวยุโรปเบาบางงลง

สมัยกรุงศรีอยุธยา จัดเป็นยุครุ่งเรือง อีกยุคหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทย การค้าขายของประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นสมัยที่มีชาวยุโรป เดินทางมาเพื่อติดต่อในเรื่องของค้าขายกับประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทำให้ประวัติการค้าขายของไทยในสมัยนี้จึงมีหลักฐานปรากฏไว้เยอะ

ต่อมาเมื่อถึงคราวการค้าของสมัยกรุงศรีอยุธยาถดถอย แต่การค้าของเมืองต่างๆ บนคาบสมุทรภาคใต้ ก็ยังสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนี้บางเมืองยังมีการค้ามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำ อีกทั้งชาวต่างประเทศก็ยังคงเดินทางมาค้าขายตามปกติ ทั้งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามเหตุการณ์บ้านเมืองนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามทำเล ของไทยยังคงเป็นทำเลที่ดีที่สุด สมัคร betflix

การค้าขายกับต่างประเทศในสมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการค้าขายกับประเทศในเอเชียโดยมาก ได้แก่ การค้ากับจีน , การค้าในอาณาจักรแหลมมลายู , หมู่เกาะชวา รวมทั้งประเทศทางมหาสมุทรอินเดีย เช่น อินเดีย , ศรีลังกา, เปอร์เซีย ,อาหรับ เป็นต้น

ต่อมาเมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง การค้าของไทยจากทางตะวันออก ก็ได้มีการขยับขยายจากจีนเลยไปเกาหลี , ญี่ปุ่น ส่วนทางทะเลจีนใต้ก็ขยับขยายอาณาเขตทางการค้าจากเดิมมีแค่หมู่เกาะอินโดนีเซียก็ลามไปยังหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และเวียดนาม การค้าขายในสมัยนั้นส่วนใหญ่เดินทางด้วยเรือ มีการใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะบรรทุกของไปยังประเทศต่างๆ ส่วนเมืองท่าที่สำคัญ ได้แก่ กรุงศรีอยุธยา , นครศรีธรรมราช , สงขลา , ปัตตานี , มะริด เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการขนส่งสินค้าจากเมืองตะวันตกมายังกรุงศรีอยุธยา จะใช้เส้นทางบก เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

ข้อมูล https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thailand-trading-history/prathesthiy-smay-kxn-prawatisastr/thailand-trading-hitory

One Reply to “การค้าขายของไทยในยุคสมัยต่างๆที่ผ่านมาในอดีต

  1. ผมก็เป็นอีกคนที่มีอาชีพค้าขายพอมาได้ศึกษาอ่านข้อมูลต่างๆ เว็บบาคาร่าออนไลน์ ในโพสต์ทำให้เรานั้นได้รู้ว่าความเป็นมาการค้าขายของไทยในยุคสมัยต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะการค้าขายในอดีตนั้นมีความแตกต่างกับปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก มันช่วยให้เราได้รู้ถึงการค้าขายในอดีตประเทศของเราได้มีติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติกันมานมนาน พออ่านแล้วทำให้เราได้รับรู้อะไรมากยิ่งขึ้นเยอะเลย

Comments are closed.