กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

มาทำความรู้จักกับ กรมการค้าต่างประเทศ ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร และมีความ

สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง สัมผัสกับเบื้องลึกเบื้องหลังของ การทำงาน

ของ กรมการค้าต่างประเทศ