News

Russia

ระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคยุโรป …
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจในญี่ปุ่น

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนั้นในปัจจุบันได้ถือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 …
อ่านเพิ่มเติม
exportgoods

5สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

โครงสร้างการส่งออกของประเทศไทยเราในปี 2565 ประเทศไทยได้ทำการส่งออกได้มากกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงเดือนที่ 16 ที่ตัวเลข 12% ถ้าเทียบกับเมื่อปีก่อน …
อ่านเพิ่มเติม
เขตการค้าเสรี

มาทำความรู้จัก เขตการค้าเสรีคืออะไร พร้อมข้อดี ข้อเสีย ควรรู้

ปัจจุบันการรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศมีความสำคัญมาก มันสะท้อนถึงแนวคิดในยุคนี้ที่เน้นการร่วมมือ สร้างพันธมิตร มากกว่าการเก่งคนเดียวแบบ one man show กันแล้ว ประเทศเก่งคนเดียวแล้วโดนโดดเดี่ยวเก่งมาจากไหนก็รอดยาก ทีนี้การร่วมมือก็มีหลายอย่าง หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันก็คือการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรี สิ่งนี้มันมีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง เรามาดูกัน …
อ่านเพิ่มเติม
ผูกขาดทางการค้

ทำตวามเข้าใจเรื่องการผูกขาดทางการค้า คืออะไร และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร

จากวิกฤติการณ์โควิท 19 ที่ผ่านมา จะเห็นว่านอกจากเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพแล้ว อีกเรื่องที่ต้องมาด้วยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นมีมากมายหลายอย่าง บางคำศัพท์เราอาจจะเพิ่งเคยได้ยินด้วยซ้ำ แต่บางคำก็ได้ยินมานานแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือคำว่า การผูกขาดทางการค้า คำนี้หมายถึงอะไรสำคัญต่อเราตรงไหน …
อ่านเพิ่มเติม
การค้า

สิทธิประโยชน์ทางการค้า หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง?

‘สิทธิประโยชน์ทางการค้า’ ก็คือ สิทธิการส่งออกสินค้าของประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบ GSP, GSTP  รวมทั้ง CEPT  ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้านี้แจะทำให้ธุรกิจของคุณได้ลดภาษีศุลกากรขาเข้า ในจำนวน 85 ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียว ซึ่งผลประโยชน์ ก็คือ จะทำให้ลูกค้าชาวไทยในต่างประเทศได้ซื้อสินค้าของ ภายในราคาที่ถูกลง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้สั่งซื้อสินค้าของไทยเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งสามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ …
อ่านเพิ่มเติม